loadingimg

Wczytuję dane...
/
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Kategorie
Regulamin

1. Sklep internetowy MniejWięcej Galeria (dalej „sklep”) jest prowadzony przez Firmę "KATARZYNA WOJCIECHOWSKA-CZOP TAKAPRZESTRZEŃ PROJEKTOWANIE", Numer NIP: 6761621339, Numer REGON: 120281173, z siedzibą przy ul. Józefa 18, 31-056 Kraków, Polska, powiat Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu. Zamówienia są przyjmowane tylko i wyłącznie przez stronę internetową sklepu.

2. Klient mają możliwość korzystania ze sklepu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego zamówień (dalej: „Konto”) . Utworzone Konto na ma charakter bezterminowy. Klient może zlikwidować Konto w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o likwidacji Konta. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Mniej Więcej jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: adresu e-mail oraz hasła. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem, a Mniej Więcej, której przedmiotem są usługi świadczone przez Agito sp. z o.o., na warunkach określonych w Regulaminie.

5. Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6. Wszystkie ceny podane na stronie i podstronach internetowych sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

7. Zamówiony produkt dostarczany jest przy udziale wyspecjalizowanych operatorów pocztowych (firm kurierskich). Klient ponosi koszty dostawy określone w Cenniku dostaw. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego produktów Galerii Mniej Więcej w Krakowie, przy ul. Józefa 18.

8. W momencie złożenia zamówienia Klient składa ofertę zakupu wybranego przedmiotu. Potwierdzenie przyjęcia oferty złożone w terminie 3 dni roboczych od jej otrzymania stanowi wiążące przyjęcie oferty zakupu i zawarcie umowy sprzedaży. Miejscem spełnienia świadczenia jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z wyłączeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, kiedy to miejscem spełnienia świadczenia jest Galeria Mniej Więcej przy ul. Józefa 18 w Krakowie.

9. W sytuacji, kiedy wysyłka poszczególnych składników jednego zamówienia w ramach jednej przesyłki jest niemożliwa albo nadmiernie utrudniona, sklep wstrzyma się z wysyłką i poinformuje Klienta o konieczności podziału zamówienia na mniejsze przesyłki.

10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Możliwe są następujące formy płatności:

  1. Przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze produktu lub w Galerii Mniej Więcej w przypadku odbioru osobistego. W przypadkach zamówień których cena przekracza 1000,00 zł sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

  2. Przelewem - forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu zamówienie jest realizowane.

  3. Przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez PayU S.A. – krajowej instytucji płatniczej, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Opcja zapłaty przelewem online jest dostępna w wybranych kategoriach produktowych.

  4. Kartą płatniczą (Visa, Mastercard) - każda transakcja płatności kartą jest w sposób bezpieczny autoryzowana przez PayU S.A. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności, zamówienie jest realizowane.

11. Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni. Za czas realizacji zamówienia rozumie się przekazanie przedmiotu przewoźnikowi w celu dostarczenia go do miejsca spełnienia świadczenia. W przypadku odbioru osobistego czas realizacji zamówienia rozumie się jako okres, w którym przedmiot jest dostarczany do Galerii Mniej więcej w celu umożliwienia jego odbioru. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas realizacji zamówienia powiększony o czas dostawy.

12. Sklep odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

13. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany w górnej części Regulaminu. Sklep potwierdzi przyjęcie reklamacji. Sklep zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Klienta o przesłanie reklamowanego produktu w celu dokonania oceny reklamacji. W przypadku uwzględnienia reklamacji sklep zwróci koszt przesyłki.

14. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez sklep albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

15. Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.

16. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić:

a) w której przedmiotem sprzedaży jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b) w której przedmiotem sprzedaży są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c) w której przedmiotem sprzedaży jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Klienta;

17. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

18. Sklep może w każdym czasie zmienić niniejszy Regulamin. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez sklep, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

25. Wszelkie spory związane z umowami zawartymi w ze sklepem będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.